Kinderen

V. Aan welk soort problemen met kinderen kan een behandeling met craniosacraal therapeutische technieken verhelpen?

A. Dit een hele, grote, brede vraag. Enkele antwoorden kunnen gegeven worden op basis van ervaring.

  1. Allergieën:      a. ademhaling – Craniosacraal therapeutische technieken helpen zeker in combinatie met somato-emotionele ontladingen (SER).     b. Voeding – Craniosacraal therapeutische technieken helpen als er structurele problemen in de schedel worden gedetecteerd en verholpen. Er zijn ook andere redenen voor voedselallergieën die niet noodzakelijkerwijs beïnvloed worden door de craniosacraal therapeutische technieken.
  2. Darmkoliek, verterings- en transitproblemen worden in 75% van de gevallen door craniosacraal therapeutische technieken gecorrigeerd, tenzij zij het gevolg zijn van tumors of andere ernstige pathologische problemen.
  3. Psychologische problemen – Craniosacraal therapeutische technieken helpen de therapeut om snel een vertrouwensrelatie op te bouwen met het kind. Op deze manier kunnen emotionele problemen ontdekt worden. Anderzijds zullen verscheidene ‘psychologische’ problemen verdwijnen van zodra een craniosacraal probleem is gecorrigeerd. Deze problemen hadden dan geen emotionele oorzaak. Alhoewel ze psychologisch bleken te zijn, waren ze het gevolg van een dysfunctie in het craniosacraal systeem.
  4. Hyperactieve kinderen worden heel doeltreffend behandeld met craniosacraal therapeutische technieken als het probleem niet van emotionele oorsprong is. De praktijk toont dat ongeveer 50 tot 60 percent van de problemen met hyperactieve kinderen hun oorsprong hebben in het craniosacraal systeem.
  5. Leermoeilijkheden en dyslexie – Net als met hyperactieve kinderen is de behandeling heel doeltreffend als de oorzaak van het probleem  in het craniosacraal systeem kan gevonden worden.
  6. Down’s syndroom – Dit is een heel moeilijke zaak. Wat momenteel kan gezegd worden is dat kinderen met het Down’s syndroom die behandeld werden er zich gelukkig bij voelen en dikwijls beter deden dan verwacht.
  7. Zwakbegaafdheid – Of het ‘zwakbegaafd’ kind al dan niet zal reageren op de behandeling met cranioswacraal therapeutische technieken hangt af van de oorzaak van de ‘zwakbegaafdheid’. In enkele gevallen zijn opmerkelijk positieve resultaten genoteerd. In andere gevallen worden de kinderen gezonder door de behandeling, zonder daarom ‘begaafder’ te worden.
  8. Hersenverlamming – De ervaringen tot vandaag betreffen gevallen van spasticiteit. Deze kinderen gaan allen beter, sommigen heel opmerkelijk, anderen een beetje. Hier opnieuw is het afhankelijk van de oorzaak van de verlamming. Soms is de spasticiteit verlicht maar blijft het kind met een slappe verlamming. De verslapping is comfortabeler dans de spasticiteit, het is dus iets waard.
  9. Toevallen – De reactie van het kind geplaagd door toevallen is strikt afhankelijk van de reden die de toevallen veroorzaakt. Veel kinderen zijn volledig afgeraakt van de aandoening zonder enige medicatie terwijl ze met craniosacraal therapeutische technieken werden behandeld. Sommige kinderen wiens aandoening een dieperliggende oorzaak heeft in hersenafwijkingen, reageren helemaal niet. De meerderheid heeft minder tot geen aanvallen meer en heeft een verminderde dosering medicatie nodig.
  10. Autisme – Eind jaren zeventig is begonnen met intensief onderzoek met autistische kinderen. Veelbetekenende verbeteringen worden vastgesteld in verband met zelfdestructief gedrag, in het tonen van affectie en in de sociale interactie. Deze verbeteringen gaan degraderen binnen de drie tot zes maanden nadat de behandelingen met craniosacraal therapeutische technieken zijn stopgezet. Dit is een ideale context voor de ouders om zelf een minimum aan craniosacraal therapeutische technieken aan te leren om hun kind verder te helpen. Het onderzoek wordt nog steeds verdergezet.

V. Kunnen craniosacraal therapeutische technieken enig voordeel bieden aan een gezond kind?

A. Craniosacraal therapeutische technieken vormen vandaag één van de krachtigste en meest doeltreffende behandeling ter ondersteuning van de gezondheid. Het antwoord is een volmondig ja.

V. Er wordt gezegd dat de craniosacraal therapeutische technieken kunnen worden gebruikt bij kinderziekten zoals mazelen, bof, waterpokken, enz.

A. De ervaring toont dat craniosacraal therapeutische technieken kunnen worden gebruikt om de koorts doeltreffend te weren en het kind door de crisis heen te helpen in de meeste van deze gevallen. De technieken verstevigen het immuunsysteem en mobiliseren het autonoom zenuwstelsel zodat het lichaam haar verdedigingen beter kan gebruiken.

V. Wat met scoliose?

A. In bepaalde gevallen van scoliose is de oorzaak craniosacraal. Meestal heeft de buis uit dura mater membraanmaterie die door de wervelkolom naar beneden loopt, een kronkel die al bij heel jonge leeftijd kan gedetecteerd worden. De ruggengraat weerstaat de kronkel zo lang mogelijk, maar soms in de prepuberale periode of in de vroege adolescentie gaat de wervelkolom toegeven en meedraaien met de dura mater. Dit is dan het begin van de scoliose. Soms, indien het vroeg genoeg wordt vastgesteld, kan het gecorrigeerd worden met craniosacraal therapeutische technieken en verdwijnt de scoliose mettertijd.

V. Hoe werkt een behandeling met craniosacraal therapeutische technieken samen met orthodontie?

A. Héél, héél goed. Dikwijls gaat het de orthodontische behandeling verkorten en soms zelfs totaal overbodig maken. Een te bekijken voorstel is alle kinderen eerst te behandelen met craniosacraal therapeutische technieken vooraleer aan een orthodontisch correctieparcours te beginnen.

V. Kan een kind met strabisme geholpen worden?

A. Als het probleem een gevolg is van een spanning in het dura mater membraan die de oogzenuwen beïnvloedt, dan zijn de resultaten buitengewoon en ingrijpend. Voor menig kind bleek na de behandeling een chirurgische ingreep overbodig.

Print Friendly, PDF & Email
H&H Color Lab