Het mentorschap

Het IAHE Mentorschap Programma voor de Upledger CST is een nieuw programma dat ontwikkeld werd om het leerproces en de groei van CS therapeuten te ondersteunen en verder te helpen.

Een geschoold beoefenaar zijn in de CST is een kunstvorm die eveneens vereist over een pakket vaardigheden te beschikken. Om die reden zijn de vaardigheden van het mentorschap, alhoewel complementair, heel verschillend van het onderwijs of van het oefenen van de therapie.

Als gecertificeerd en getraind mentor heb ik de extra opleiding genoten die nodig is om te kunnen helpen. Het uiteindelijke doel van mentorschap is uw groei en uw ontwikkeling als CS beoefenaar te bevorderen. Enkele doelen in dit proces kunnen zijn :

  1. goed geïnformeerd blijven over de CS technieken in theorie en in de praktijk
  2. u helpen in uw CS beoordelingen en evaluaties
  3. u helpen uw CS opleiding te integreren in uw persoonlijke manier van werken
  4. client-uitdagingen en moeilijke gevallen beter begrijpen om er doeltreffender met te werken
  5. de hoge normen van ethiek en praktijk handhaven

Mentorschap kan volgende vormen aannemen:

  • 1 x 1 (virtueel of in persoon)
  • kleine groep mentorschap
  • behandeling op afspraak

 

De lijst van de wereldwijde mentors vind u hier

De ombudsman van het wereldwijde mentorschap programma contacteert u hier

Print Friendly, PDF & Email
H&H Color Lab