Borelingen & Zuigelingen

V. Hoe vroeg kan een pasgeboren kind behandeld worden met craniosacraal therapeutische technieken?

A. Afhankelijk van de bekwaamheid van de beoefenaar van craniosacraal therapeutische technieken, kan de eerste behandeling plaatsvinden in de eerste minuten na de bevalling. Hoe jonger de nieuwgeborene, des te bekwamer dient de therapeut te zijn. De craniosacrale activiteit is uiterst subtiel op het moment van de verlossing, maar het wordt evidenter naarmate de levensuren buiten de baarmoeder verstrijken. Om te weten wat gedaan kan worden, dient de therapeut het craniosacraal ritme van de pasgeborene goed te kunnen waarnemen. De ene beoefenaar van craniosacraal therapeutische technieken kan het kind al behandelen één uur na de bevalling, voor een andere met minder ervaring en met een minder ontwikkelde waarneming kan het nodig zijn een dag, een week, een maand of een jaar te wachten.

V. Waarom zou ik mijn pasgeboren kind willen laten behandelen?

A. De craniosacraal therapeutische technieken kunnen problemen in het craniosacraal systeem onmiddellijk en permanent oplossen. Deze problemen, eenmaal verholpen, gaan moeilijkheden vermijden zoals darmkoliek, ademhalingsmoeilijkheden, hyperactiviteit, dyslexie, apoplexie, spierzwakte en allergieën. Hoewel er tot op heden nog niet voldoende bewijzen zijn, hebben de craniosacraal therapeutische technieken een variabele impact in menig geval van hersenverlamming, scoliose en tandheelkundige problemen waar later in het leven orthodontie is aangewezen. Tenslotte is het aangetoond dat de algemene gezondheid van het kind verbetert.

Print Friendly, PDF & Email
H&H Color Lab