Hersenschudding

Er gaan meer en meer stemmen op om de aandacht te vestigen op de niet te onderschatten gevolgen van een hersenschudding. Zelfs een milde hersenschudding laat meer schadesporen na, dan vroeger werd aangenomen. Een kind dat van het fietsje valt en op zijn hoofd landt, de exacte plaats van de stoel verkeerd inschat en heel onzacht tegen de muur bonkt. Later maken hersenschuddingen deel uit van de gevolgen van een ernstige val, van een auto- of motorongeval, van een vuistgevecht, van een aggressieve tackle, van een slordig gestapeld stuk handbagage in een vliegtuig, van een wiplash bij een kopstaartaanrijding, van een gebrekkig gesignaleerde glazen deur en ga zo maar door.

Een niet behandelde hersenschudding resulteert, ook nà het volledig verdwijnen van hoofdpijn, troebel zicht of andere onmiddellijke symptomen, te dikwijls in geheugenstoornissen, slapeloosheid, vermoeidheidssyndroom en concentratieproblemen om met de tijd te evolueren naar depressie, burn-out, helaas oook zelfdoding.

Dit is onder de aandacht gekomen in de professionele sportwereld, ongeacht welke sporttak. Vooral in de brutalere sporten of in de gevechtssporten zijn spelers vaak het slachtoffer van herhaalde hersenschuddingen in hun carrière.

Elke hersenschudding doet een spanningsveld ontstaan in het lichaam. Bij elke impact op het lichaam of op de schedel lopen onze hersenen door de trilling van die impact schade op. Recent onderzoek van de Newcastle University bevestigt dit. Lees hier het uitgebreid verslag van dit onderzoek.

Meer en meer professionele spelers van de Amerikaanse NFL (National Football League) klagen, gedurende en ook nà hun sportcarrière, over depressies en familiale moeilijkheden. Bij sommigen eindigt dit helaas in zelfdoding. De meerderheid  leeft uit de echt gescheiden, het contact met de kinderen ligt moeilijk. Oudere spelers huizen zoveel impactspanning in hun lichaam dat het lichaam er een gekromde houding van over houdt in een poging om die spanningen naar beste kunnen te compenseren.

De sterspeler in het Amerikaans voetbal, Ricky Williams, heeft een tiental jaar geleden de behandeling met craniosacrale technieken ontdekt en vooral, de weldoende resultaten die er mee bereikt werden bij spelers die één of meerdere hersenschuddingen hadden opgelopen in hun carrière. Hij ging zelf eerst in behandeling om de verandering aan den lijve te ondervinden en zette vervolgens zijn fonds, The Ricky Williams Foundation, in, om eerst atleten te helpen en mettertijd iedereen die een hersenschudding te verwerken kreeg. Hij legt het hier zélf gedetailleerd uit in een clipje. De alledaagse realiteit is dat alle spelers, ongeacht hun ouderdom, actief of niet, worden behandeld, want hoe sneller kan behandeld worden, hoe beter en hoe sneller het lichaam kan reageren.

Als je geconfronteerd wordt met onverklaarbare pijnen, van welke aard ook, waarvoor de klassieke onderzoeksmethodes geen reden of oorzaak kunnen detecteren, wat heb je dan te verliezen bij een craniosacraal therapeutische behandeling? Als je jonge kinderen goed door elkaar geschthe cst touchud zijn bij het ravotten, spelen, fietsen, klimmen en zo meer, laat hen craniosacraal therapeutisch evalueren. Zoals Dr. John Upledger zelf zei: “Het ergste dat er bij een craniosacraal therapeutische behandeling kan gebeuren, is niets!”

Print Friendly, PDF & Email
H&H Color Lab