Dieren

Net als de mens hebben alle zoogdieren een craniosacraal systeem, ook paarden, honden, walvissen en dolfijnen. Het ritmisch pompen van het hersenvocht tussen de schedel en het heiligbeen. Het is dit vocht dat alle zenuwwortels voedt via de tussenwervels. Zo transporteert dit hersenvocht ook alle noodzakelijke informatie van de hersenen naar alle organen en omgekeerd. Door trauma, opsluiting, jacht, scheiding, territoriumbezetting, stokslagen of schoppen, gaat energetische spanning zich vastzetten in dit craniosacraal systeem en de werking er van verstoren. De zo ontstane storingen kunnen heel divers zijn naar gelang de plaats van impact op het systeem.

Terug te vinden leidraad in het gedrag van het dier is frustratie en angst, die zich op allerlei verschillende manieren kunnen uiten.

Cranio voor paarden is al sinds enkele tientallen jaren uitgegroeid tot een volwaardige discipline met verbluffende resultaten.

Honden, als dicht bij ons voorbeeld, gaan bij frustratie of angst, radeloos en nodeloos blaffen, ongecontroleerd trillen, lijden urineverlies, hebben doffe ogen en/of een vale huid, kunnen onverwacht agressief uitvallen, hebben een vluchtreflex, gaan mogelijk oogcontact vermijden, klagend janken, asociaal gedrag vertonen, enzovoort.

De veterinair of de begeleider op de hondenschool zullen snel afwijkende gedragspatronen noemen. Het betreft voornamelijk mishandelde honden die, na te zijn opgevangen in diverse asielen, degelijk gevoed en verzorgd zijn geworden in afwachting een dierenvriend te vinden die zijn huis en zijn gezin openzet voor de hond.

Dergelijke asielen voor mishandelde honden zijn voornamelijk te vinden in Zuid- en Oost-Europa. Hoewel de dieren daar een goede verzorging genieten en ondertussen kunnen bekomen van de ondergane mishandelingen, blijven de trauma’s in hun systeem ingeprent en gaan deze trauma’s bepalend worden voor hun verdere gedrag. Elke situatie, persoon, geur of geluid kan de trigger zijn voor een ‘angstaanval’ en de daar aan verbonden symptomen. Als de dieren terecht zijn gekomen bij begripvolle mensen, zullen deze het dier troosten en begeleiden met al hun medeleven, alhoewel het ook voor dat gezin niet steeds leuk en ontspannend is. Soms komen dergelijke honden terecht in gezinnen waar minder ruimte is voor begrip, het is en het blijft ‘maar’ een hond of het dier wordt een taak toegewezen, bijvoorbeeld waken over de veiligheid van de woning, en blijkt dat de hond zijn taak niet doeltreffend kan uitvoeren. Dan wordt het, de hond wegdoen en een andere adopteren, hopend op meer succes. Een dergelijk dier komt zo in een hopeloze vicieuze cirkel van hoop en ontgoocheling, als gevolg van een mishandeling, een gebrek aan respect voor elk levend wezen.

Toch kunnen ook mishandelde honden doeltreffend geholpen worden met craniosacraal therapeutische technieken om zodoende elk dier de maximale kansen te gunnen de opgelopen trauma’s vrij te maken en de berokkende beschadigingen te doen helen. Wat houdt zo een behandeling in voor het dier?

Eerst en vooral is het absoluut noodzakelijk dat de hond zich in de eigen vertrouwde omgeving bevindt met de persoon die de hond erkent als begeleider. Voor de hond is voor alles de plaats waar hij eet en slaapt het territorium. Mensen kunnen zich ‘thuis’ voelen tussen de eigen familieleden, de intieme vrienden, ongeacht de plaats, zij het in eigen huis of bij hen thuis. Honden niet, voor de hond maken de mensen, die op dezelfde plaats leven, deel uit van de plek, van het territorium.

De behandeling met CST-technieken verloopt op het ritme van de hond. De hond zal op eigen ritme de zachte aanraking, eerst op de kop, toelaten. T.t.z. na het eerste contact, even wegwandelen, terugkomen, opnieuw contact toelaten, weer wegwandelen, en zo verder. Het contact zal langer en langer duren. De hond voelt immers onmiddellijk hoe het werkt en wat het teweegbrengt, de hond wordt niet gehinderd door het eerst willen rationeel begrijpen. Zolang het goed voelt, houdt de hond contact, van zodra de nood tot het verwerken, het actief integreren zich opdringt, trekt de hond zich terug uit het contact voor een pauze en komt vervolgens in rust terug.

De hond waardeert heel snel het betoonde respect, het uitblijven van dwang. Heel snel gaat hij de eigen grenzen duiden. Zo zal ontegensprekelijk blijken als het genoeg is geweest en de sessie eindigt. De meeste honden genieten van het lome warme gevoel dat de behandeling in hun lichaam achterlaat. Hou er rekening mee dat de meeste honden na een dergelijke behandeling met CST-technieken ter plekke gaan liggen slapen, sommigen tot twee volle uren na de sessie.

Zoals reeds gezegd, honden reageren heel snel op de behandeling met CST-technieken. Veranderingen zijn bijna onmiddellijk waarneembaar in het gedrag van de met CST-technieken behandelde hond. Let wel, het betreft veranderingen geen mirakels, hocus pocus of toverkunstjes. Plotse veranderingen in het lichaam, bijvoorbeeld bij symptoomverdoving, brengen de hond alleen maar in shocktoestand, terwijl er in weze niets verandert, wat trouwens duidelijk blijkt als de effecten uitgewerkt zijn.

Na enkele behandelingen met CST-technieken kan met de hond, die ondertussen al zijn natuurlijke faculteiten heeft herwonnen, perfect gecommuniceerd worden en de hond beleeft er zichtbaar plezier aan ook.

Een uittreksel uit een schrijven van een hondenbegeleidster: “Uit eigen ervaring is CST voor honden inderdaad een bijzonder doeltreffend middel om de hond terug in balans te brengen.  Uiteraard komen honden die mishandeld zijn geweest, bijv. honden die geadopteerd worden vanuit landen waar ze met minder respect worden behandeld, als eerste in aanmerking. Maar ook  honden gekocht van dierenwinkels en/of van  de zogenaamde ‘brood fokkers’ komen hiervoor in aanmerking. Deze honden worden  vaak verkocht met al aanwezige (maar nog onopgemerkte) gezondheidsproblemen welke symptomen pas later zichtbaar worden en ook kunnen zorgen voor ‘gedragsproblemen’. Deze honden hebben ook baat bij een reeks behandelingen met CST-technieken. En dan ‘last but not least’, het prima gezonde dier van een verantwoordelijke fokker datzich toch, om een of andere onduidelijke reden, opeens ‘raar’ gaat gedragen. Samen met een goede hondengedragstherapeut kunnen ook hier behandelingen met CST-technieken,het totale rehabilitatieproces zeer positief ondersteunen.”

Print Friendly, PDF & Email
H&H Color Lab